Friday, August 15, 2014

Nag brownout habang nasa barber shop ako, kalahati ng buhok ko shaved na kalahati hindi pa, balik na lang daw bukas


No comments:

Post a Comment

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...