Friday, August 22, 2014

Kengkoy Kay! san mo tinago ang mga chicken Joy! Di ku alam tanong mo kay Kentucky o kay Mang inasal.


No comments:

Post a Comment

You might also like

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...